Pol. Ind. Els Pîntors C. Joan Miró, 5-7

17500 Ripoll
Tfno. 972 70 14 47