Pol. Ind. Els Pîntors C. Joan Miró, 5-7

17500 Ripoll
Tel. 972 70 14 47